Merkez Adresi
Hobyar Eminönü mah. Hayri Efendi Cad. No:12 Bahçekapı Fatih, 34112 Istanbul, Türkiye
Elektronik Posta Adresi
info@ziraatkatilimvks.com.tr
İnternet Adresi
www.ziraatkatilimvks.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
barbaros.ozuyilmaz@ziraatkatilim.com.tr
02165592315
FEHMİ TUTULMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Fehmi.Tutulmaz@ziraatkatilim.com.tr
02165592350
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri