Merkez Adresi
BÜYÜKDERE CAD. NO:163 34394 ZİNCİRLİKUYU İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
calikenerjisanayi@calikholding.h03.kep.tr
İnternet Adresi
www.calikenerji.com
Şirketin Süresi
SÜRESİZ OLARAK KURULMUŞTUR
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HATİCE YEL
BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ
hatice.yel@calikenerji.com
+90 212 942 91 62
MUSTAFA KARACA
BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA UZMANI
mustafa.karaca@calikenerji.com
+90 212 942 91 66
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri