Merkez Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
avivasa@avivasa.hs03.kep.tr
İnternet Adresi
www.avivasa.com.tr
Şirketin Süresi
Şirketin süresi sınırsızdır
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST SİGORTA / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST TEMETTÜ 25 / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Tuğrul Gemici
Yatırımcı İlişkileri - Fon Yönetimi Bölüm Yöneticisi
Tugrul.Gemici@avivasa.com.tr
+90(216)6351770
Zeliha Ersen Altınok
Muhasebe ve Finans Bölüm Yöneticisi
Zeliha.Altinok@avivasa.com.tr
+90(216)6351710
Selin Özkırım
Genel Sekreter
selin.ozkirim@avivasa.com.tr
+90(216)6351810
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri