Merkez Adresi
Eski Büyükdere Caddesi Reşit Paşa Mahallesi No: 8, 34467 Sarıyer/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
disyazisma@ingbank.com.tr
İnternet Adresi
www.ingbank.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kemal Atıl Özus
Genel Müdür Yardımcısı
atil.ozus@ingbank.com.tr
02123352155
Mustafa Gökçe Çakıt
Direktör
gokce.cakit@ingbank.com.tr
02123351158
Sunay Sökmen
Grup Müdürü
sunay.sokmen@ingbank.com.tr
02124037186
Betül İncesür
Yönetmen
betul.incesur@ingbank.com.tr
02124037259
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri