PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

PALEN
Merkez Adresi
Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlıca - Üsküdar / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@palen.com.tr
İnternet Adresi
www.palen.com.tr
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Bora Kıraç
Finans Md
b.kirac@palmet.com
0216 325 73 30
Aylin Gündüz Erkan
Kurumsal İlişkiler Yn
a.gunduz@palmet.com
0216 325 73 30
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri