Merkez Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat 2 Mecidiyeköy İstanbul
Elektronik Posta Adresi
invest@tamfinans.com.tr
İnternet Adresi
http://www.tamfinans.com.tr/
Şirketin Süresi
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mete Önol
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
meteonol@tamfinans.com.tr
02123554245
Özge Salman
Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi
ozgesalman@tamfinans.com.tr
02123554233
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri