Merkez Adresi
OTAKÇILAR CADDESİ NO:78 KAT:1 B BLOK NO:B1B, 34050 EYÜP-İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
yatirimci@arzum.com
İnternet Adresi
www.arzum.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER / BIST TEMETTÜ / BIST ANA / BIST TİCARET
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN TİCARET
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
yatirimci@arzum.com
0(212)4678080
NESLİHAN AYDOĞDU
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
yatirimci@arzum.com
0(212)4678080
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri