Merkez Adresi
Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Elektronik Posta Adresi
info@adese.com.tr
İnternet Adresi
www.adese.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST HİZMETLER / BIST TİCARET / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER / PERAKENDE TİCARET
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Etem UYANDIRAN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi
etem.uyandiran@adese.com.tr
0 332 221 40 00
Hasan ÖZÜLKÜ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
hasan.ozulku@adese.com.tr
0 332 221 40 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri