BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BPOZ
Merkez Adresi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kumlu Sokak No:3 34805 Kavacık-Beykoz-İstanbul
Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi
www.bankpozitif.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM-SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kevser Özdemir
Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü
kevser.ozdemir@bankpozitif.com.tr
2165382733
Hakan Bay
Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü
hakan.bay@bankpozitif.com.tr
2165382734
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri