BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BPOZ
Merkez Adresi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kumlu Sokak No:3 34805 Kavacık-Beykoz-İstanbul
Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi
www.bankpozitif.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kevser Özdemir
Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü
kevser.ozdemir@bankpozitif.com.tr
2165382733
Hakan Bay
Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü
hakan.bay@bankpozitif.com.tr
2165382734
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri