Merkez Adresi
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
gedik@gedik.com
İnternet Adresi
www.gedik.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST ARACI KURUM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI / ANA PAZAR - GRUP 2
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Eylem Çiftçi Gölünç
Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi
eylem.ciftci@gedik.com
0(216)453 00 00
Özlem Göç
Yatırımcı İlişkileri Birimi Üyesi
ogoc@gedik.com
0(216) 453 00 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri