Merkez Adresi
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36 Beşiktaş - İstanbul
Elektronik Posta Adresi
investorrelations@sinpasgyo.com.tr
İnternet Adresi
www.sinpas.com.tr
Şirketin Süresi
Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM 50 / BIST 100 / BIST MALİ / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST 100-30
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kenan Evren Karakaya
Muhasebe Müdürü
kenan.karakaya@sinpas.com.tr
0212 310 27 00
Emre Çizmeci
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
emre.cizmeci@sinpas.com.tr
0212 310 27 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri