HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

HUBVC
Merkez Adresi
Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İs Merkezi No.6/1 Şişli / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
hubvc@gedik.com
İnternet Adresi
http://www.gedikgirisim.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST ANA / BIST TÜM-100
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adil Şahin
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
yatirimciiliskileri@hubgsyo.com
(216) 453 00 00
Özlem Göç
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
ogoc@gedik.com
(216) 453 00 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri