İlgili Linkler

Kurumlar

Sermaye Piyasası Kurulu

(www.spk.gov.tr)

Borsa İstanbul A.Ş.

(www.borsaistanbul.com )

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(www.bddk.org.tr)

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

(www.takasbank.com.tr)

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

(www.mkk.com.tr )

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(www.tspb.org.tr)

 

 

Elektronik Sertifika ile İlgili Linkler

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

(www.btk.gov.tr)

TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi

(www.kamusm.gov.tr)

TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

(www.turktrust.com.tr)

Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.

(www.e-guven.com)

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.

(www.e-tugra.com.tr)

E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. 

(www.e-imzatr.com.tr)

Ayyıldız İmza Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri A.Ş.

(www.ayyildizimza.com.tr)

  
 

Diğer Linkler  

e-GENEL KURUL

(https://egk.mkk.com.tr)

e-YATIRIMCI

(https://eyatirimci.mkk.com.tr/)

e-ŞİRKET

(https://e-sirket.mkk.com.tr)

VERİ ANALİZ PLATFORMU (VAP)

(https://www.vap.org.tr/)