Fon
İhraç Sıra Numarası
Kesinleşen Portföy Dağılımı
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZALTINCI FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili (90-95) T. Repo (20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (5-10)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili (92.80) T. Repo (4,4) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,8)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili (92,80) T. Repo (4,50) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili (94,10) T. Repo (3,20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili (94,10) T. Repo (3,20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili (94,10) Ters Repo ve TPP(3,20) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50- BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
1
Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50-BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili 91,80
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON
1
BIST Ters Repo ve TPP 2,90
1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 5,30
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili 91,70
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
1
BIST Ters Repo ve TPP 3,10
1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmes 5,20
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili 92,10
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
1
BIST Ters Repo ve TPP 3,20
1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 4,7
1
DEVLET TAHVILI 87,00
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
1
BIST TERS REPO VE TPP 2,50
1
BORSA DISI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 10,50
1
DEVLET TAHVILI 87,00
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
1
BİST TERS REPO VE TPP 2,50
1
BORSA DISI OPSİYON SÖZL 91,02
1
Devlet Tahvili 86
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
1
BIST Ters Repo ve TPP 2,10
1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 11,90
1
Devlet Tahvili 84,10
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
1
BIST Ters Repo ve TPP 3,10
1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 12,80
1
DEVLET TAHVİLİ 89,30
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON
1
BIST TERS REPO VE TPP 3,2
1
BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5
1
DEVLET TAHVİLİ 89,30
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON
1
BIST TERS REPO TTP 3,2
1
BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : yüzde 93,31
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
BIST Ters Repo ve TBPP : yüzde 6,69
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : yüzde 6,20
D. Borçlar : yüzde 6,20
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : Yüzde 95,79
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
BIST Ters Repo ve TBPP : Yüzde 4,21
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 3,87
D. Borçlar : Yüzde 3,87
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi-Yüzde 4,61
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
BIST Ters Repo-Yüzde 4,92
Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu-Yüzde 90,47
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 5,12
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri : Yüzde 94,62
Hazır Değerler : Yüzde 5,38