Fon
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZALTINCI FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON
------
------
------
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON
------
------
------
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON
------
------
------
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON
1
SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON
------
------
------
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Dayanak Varlık Miktarı x max [%0, min(Hisse Sepeti Getirisi, %20)]
Bariyer Seviyesi %20
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 03/12/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 08/12/2020
Bariyer Seviyesi : %20
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 17/06/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 24/06/2020
Bariyer Seviyesi : %20
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
Dayanak Varlık Miktarı * max [ %0, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, %20]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 16/03/2020 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 09/04/2021
Bariyer Seviyesi : %20