ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)

ZPF

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
7.660.935
23.073.410
63.829.412
253.194.045
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
8.725
202.784
1.201.231
3.130.179
Net Varlık Değeri
7.652.210
22.870.626
62.628.181
250.063.866

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
1.406.746
3.448.903
15.890.111
62.538.988
Esas Faaliyet Giderleri
-60.407
-202.944
-1.237.119
-1.233.903
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
1.346.339
3.245.959
14.652.992
61.305.085
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.346.339
3.245.959
14.652.992
61.305.085

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır