GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TGT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
771.264.405
381.718.005
821.977.477
990.920.001
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
4.378.939
901.359
2.081.489
2.079.871
Net Varlık Değeri
766.885.466
380.816.646
819.895.988
988.840.130

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
174.642.269
68.135.777
123.162.691
178.242.753
Esas Faaliyet Giderleri
-21.895.800
-17.673.424
-16.680.947
-23.375.846
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
152.746.469
50.462.353
106.481.744
154.866.907
Net Dönem Kârı (Zararı)
152.746.469
50.462.353
106.481.744
154.866.907

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır