RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

RP6

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Varlıklar
37.348.369
241.321.890
349.421.869
203.396.195
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
4.372.928
44.812.557
65.201.783
6.095.116
Net Varlık Değeri
32.975.441
196.509.333
284.220.086
197.301.079

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Esas Faaliyet Gelirleri
17.166.180
322.763.353
114.136.072
-151.649.879
Esas Faaliyet Giderleri
-3.587.831
-71.244.294
-26.426.335
-6.900.821
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
13.578.349
251.519.059
87.709.737
-158.550.700
Net Dönem Kârı (Zararı)
13.578.349
251.519.059
87.709.737
-158.550.700

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır