DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

PLS

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
91.705.703
3.648.979
144.850.589
261.797.405
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
72.240
2.852.152
122.432
201.008
Net Varlık Değeri
91.633.463
796.827
144.728.157
261.596.397

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
6.146.622
26.785.912
62.338.507
101.954.148
Esas Faaliyet Giderleri
-134.567
-3.577.442
-900.916
-1.675.289
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
6.012.055
23.208.470
61.437.591
100.278.859
Net Dönem Kârı (Zararı)
6.012.055
23.208.470
61.437.591
100.278.859

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır