ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

PII

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Varlıklar
180.379.168
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
564.115
Net Varlık Değeri
179.815.053

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
180.260.841
Esas Faaliyet Giderleri
-696.788
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
179.564.053
Net Dönem Kârı (Zararı)
179.564.053

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır