NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKDENİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

NEA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Varlıklar
37.644.352
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
3.925.023
Net Varlık Değeri
33.719.329

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-1.253.076
Esas Faaliyet Giderleri
-27.593
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-1.280.669
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.280.669

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır