AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

MKG

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
31.007.872
36.115.517
114.282.209
465.351.699
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
43.776
40.970
170.020
655.852
Net Varlık Değeri
30.964.096
36.074.547
114.112.189
464.695.847

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
1.379.240
15.148.598
34.186.898
254.991.788
Esas Faaliyet Giderleri
-158.484
-357.018
-1.696.882
-7.250.637
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
1.220.756
14.791.580
32.490.016
247.741.151
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.220.756
14.791.580
32.490.016
247.741.151

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır