İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON

IIP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
114.763.651
271.755.295
441.295.957
420.018.816
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
9.061.581
35.567.533
65.361.650
17.374.691
Net Varlık Değeri
105.702.070
236.187.762
375.934.307
402.644.125

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
26.883.335
52.444.187
123.889.818
242.129.141
Esas Faaliyet Giderleri
-2.624.433
-6.862.157
-8.004.332
-19.656.744
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
24.258.902
45.582.030
115.885.486
222.472.397
Net Dönem Kârı (Zararı)
24.233.863
45.579.724
115.758.976
222.241.941

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır