HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HMK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
117.677.816
211.059.738
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
17.999.161
16.217.946
Net Varlık Değeri
99.678.655
194.841.792

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
39.505.378
89.475.041
Esas Faaliyet Giderleri
-376.051
-4.132.075
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
39.129.327
85.342.966
Net Dönem Kârı (Zararı)
39.129.327
85.342.966

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır