GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

GTZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
71.286.794
293.784.985
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
3.663.690
2.985.748
Net Varlık Değeri
67.623.104
290.799.237

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
824.117
72.278.210
Esas Faaliyet Giderleri
-212.036
-4.333.355
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
612.081
67.944.855
Net Dönem Kârı (Zararı)
612.081
67.944.855

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır