AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON

GMA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
131.868.692
235.495.448
873.844.926
1.524.354.742
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
4.885.269
11.747.685
13.500.142
169.672.796
Net Varlık Değeri
126.983.423
223.747.763
860.344.784
1.354.681.946

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
22.776.319
55.011.042
157.145.891
371.170.831
Esas Faaliyet Giderleri
-4.185.859
-5.170.834
-14.877.489
-41.994.631
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
18.590.460
49.840.208
142.268.402
329.176.200
Net Dönem Kârı (Zararı)
18.590.460
49.840.208
142.135.251
328.274.529

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır