INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

GAG

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
11.889.583
7.806.597
17.248.355
26.108.592
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
17.774
23.770
495.592
35.839
Net Varlık Değeri
11.871.809
7.782.827
16.752.763
26.072.753

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
2.532.611
2.840.159
4.659.673
11.073.529
Esas Faaliyet Giderleri
-141.131
-149.281
-690.843
-253.672
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
2.391.480
2.690.878
3.968.830
10.819.857
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.391.480
2.690.878
3.968.830
10.819.857

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır