İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

FYA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
3.656.959
25.991.098
189.263.420
562.973.051
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
1.800.161
15.695.865
77.259.446
114.657.301
Net Varlık Değeri
1.856.798
10.295.233
112.003.974
448.315.750

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-114.264.791
5.919.928
37.860.341
156.492.686
Esas Faaliyet Giderleri
-320.816
-787.953
-2.476.214
-8.248.449
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-114.585.607
5.131.975
35.384.127
148.244.237
Net Dönem Kârı (Zararı)
-135.610.881
4.836.189
35.123.209
147.073.457

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır