FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

FIL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
2.189.428.489
1.048.572.652
1.165.641.909
1.027.713.996
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
1.489.933
704.315
1.728.694
1.014.248
Net Varlık Değeri
2.187.938.556
1.047.868.337
1.163.913.215
1.026.699.748

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
285.227.693
153.816.887
420.729.093
178.383.563
Esas Faaliyet Giderleri
-12.765.674
-13.068.982
-22.226.067
-8.531.841
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
272.462.019
140.747.905
398.503.026
169.851.722
Net Dönem Kârı (Zararı)
272.462.019
140.747.905
398.503.026
169.851.722

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır