GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

ECA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
1.098.477
1.464.388
2.702.661
2.833.388
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
2.998
5.152
76.898
7.700
Net Varlık Değeri
1.095.479
1.459.236
2.625.763
2.825.688

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
62.075
350.198
461.335
865.453
Esas Faaliyet Giderleri
-47.683
-39.249
-49.100
-93.013
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
14.392
310.949
412.235
772.440
Net Dönem Kârı (Zararı)
14.392
310.949
412.235
772.440

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır