DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

DZG

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
166.519.881
235.196.918
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
63.928
85.037
Net Varlık Değeri
166.455.953
235.111.881

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
57.602.533
81.213.221
Esas Faaliyet Giderleri
-206.529
-782.700
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
57.396.004
80.430.521
Net Dönem Kârı (Zararı)
57.396.004
80.430.521

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır