DENİZ POTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

DSP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
181.652
44.842.348
54.801.464
82.713.237
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
7.367
8.627.231
560.694
362.115
Net Varlık Değeri
174.285
36.215.117
54.240.770
82.351.122

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
47.070
6.780.530
8.373.220
26.514.413
Esas Faaliyet Giderleri
-18.187
-159.833
-293.918
-736.142
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
28.883
6.620.697
8.079.302
25.778.271
Net Dönem Kârı (Zararı)
28.883
6.620.697
8.079.302
25.778.271

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır