DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

DPL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
67.825.203
170.307.432
4.025.830
552.419.411
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
26.105
5.979.880
1.758.357
194.740
Net Varlık Değeri
67.799.098
164.327.552
2.267.473
552.224.671

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-1.392.638
37.987.098
39.853.107
226.965.302
Esas Faaliyet Giderleri
-65.334
-413.986
-2.330.261
-1.308.613
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-1.457.972
37.573.112
37.522.846
225.656.689
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.457.972
37.573.112
37.522.846
225.656.689

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır