QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

DJIST

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
15.333.662
17.945.414
26.731.838
20.855.736
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
18.530
17.086
22.488
20.339
Net Varlık Değeri
15.315.132
17.928.328
26.709.350
20.835.397

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-3.464.137
3.842.872
4.683.387
4.324.125
Esas Faaliyet Giderleri
-161.151
-149.001
-179.711
-216.943
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-3.625.288
3.693.871
4.503.676
4.107.182
Net Dönem Kârı (Zararı)
-3.625.288
3.693.871
4.503.676
4.107.182

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır