AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

ARF

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
913.459.504
70.087.791
24.805.380
48.487.202
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
634.447
23.964
15.719
22.741
Net Varlık Değeri
912.825.057
70.063.827
24.789.661
48.464.461

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
94.608.989
64.188.191
9.506.259
12.479.751
Esas Faaliyet Giderleri
-5.201.371
-4.142.086
-161.745
-397.998
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
89.407.618
60.046.105
9.344.514
12.081.753
Net Dönem Kârı (Zararı)
89.407.618
60.046.105
9.344.514
12.081.753

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır