AK PORTFÖY P1 SERBEST ÖZEL FON

APP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
43.851.957
55.748.659
86.476.893
146.684.157
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
16.018
18.796
30.970
45.819
Net Varlık Değeri
43.835.939
55.729.863
86.445.923
146.638.338

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
11.346.831
12.043.648
20.300.606
60.567.040
Esas Faaliyet Giderleri
-118.041
-149.724
-400.218
-374.625
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
11.228.790
11.893.924
19.900.388
60.192.415
Net Dönem Kârı (Zararı)
11.228.790
11.893.924
19.900.388
60.192.415

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır