AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

AK2

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
76.616.908
39.324.931
37.656.824
86.759.399
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
132.919
89.185
81.760
1.985.879
Net Varlık Değeri
76.483.989
39.235.746
37.575.064
84.773.520

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
11.553.447
1.951.358
-405.001
21.999.339
Esas Faaliyet Giderleri
-1.106.817
-1.674.283
-1.539.383
-1.048.548
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
10.446.630
277.075
-1.944.384
20.950.791
Net Dönem Kârı (Zararı)
10.446.630
277.075
-1.944.384
20.950.791

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır