AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

AIR

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
54.770.775
130.093.034
177.771
401.132.935
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
19.167
43.127
12.687
129.450
Net Varlık Değeri
54.751.608
130.049.907
165.084
401.003.485

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
12.487.031
32.659.781
10.591.845
230.777.582
Esas Faaliyet Giderleri
-20.617
-437.872
-520.146
-2.659.362
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
12.466.414
32.221.909
10.071.699
228.118.220
Net Dönem Kârı (Zararı)
12.466.414
32.221.909
10.071.699
228.118.220

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır