AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON

AIM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
42.402.988
70.823.433
87.254.856
73.171.390
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
17.474
23.855
34.456
31.429
Net Varlık Değeri
42.385.514
70.799.578
87.220.400
73.139.961

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-1.765.223
26.449.907
17.046.801
-7.303.017
Esas Faaliyet Giderleri
-158.909
-169.923
-305.143
-330.704
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-1.924.132
26.279.984
16.741.658
-7.633.721
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.924.132
26.279.984
16.741.658
-7.633.721

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır