AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

AII

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
10.346.415
53.516.844
122.822.398
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
5.916
1.282.817
56.653
Net Varlık Değeri
10.340.499
52.234.027
122.765.745

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
4.555.749
16.296.282
57.252.814
Esas Faaliyet Giderleri
-115.261
-1.429.556
-991.724
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
4.440.488
14.866.726
56.261.090
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.440.488
14.866.726
56.261.090

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır