AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON

AIH

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
99.953.844
109.706.393
103.007.689
334.411.167
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
30.966
40.566
40.100
97.747
Net Varlık Değeri
99.922.878
109.665.827
102.967.589
334.313.420

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
36.735.728
15.612.639
-32.646.982
239.865.246
Esas Faaliyet Giderleri
-228.150
-349.579
-397.385
-575.811
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
36.507.578
15.263.060
-33.044.367
239.289.435
Net Dönem Kârı (Zararı)
36.507.578
15.263.060
-33.044.367
239.289.435

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır