AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

AFT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
262.478.093
1.703.632.174
4.177.814.593
2.599.583.091
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
10.537.273
91.375.223
71.432.396
29.603.860
Net Varlık Değeri
251.940.820
1.612.256.951
4.106.382.197
2.569.979.231

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
93.211.120
492.654.992
1.615.154.792
-356.515.054
Esas Faaliyet Giderleri
-7.272.053
-34.080.087
-66.682.446
-98.281.650
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
85.939.067
458.574.905
1.548.472.346
-454.796.704
Net Dönem Kârı (Zararı)
85.939.067
458.574.905
1.548.472.346
-454.796.704

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır