İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

ACU

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
54.166.766
122.494.893
143.721.620
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
67.307
2.654.214
194.985
Net Varlık Değeri
54.099.459
119.840.679
143.526.635

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
4.537.787
38.484.837
61.898.078
Esas Faaliyet Giderleri
-210.901
-3.833.882
1.444.890
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
4.326.886
34.650.955
63.342.968
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.326.886
34.650.955
63.342.968

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır