ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

AAV

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
48.868.177
89.860.068
174.462.922
192.232.090
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
90.665
171.485
569.484
1.432.662
Net Varlık Değeri
48.777.512
89.688.583
173.893.438
190.799.428

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
-3.215.148
30.269.027
69.245.761
49.698.510
Esas Faaliyet Giderleri
-640.749
-1.565.075
-3.965.672
-4.088.333
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
-3.855.897
28.703.952
65.280.089
45.610.177
Net Dönem Kârı (Zararı)
-3.855.897
28.703.952
65.280.089
45.600.594

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır