AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

SPA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
224.093.338
346.811.765
1.497.016.510
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
13.584.738
8.526.359
106.798.871
Net Varlık Değeri
210.508.600
338.285.406
1.390.217.639

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
15.802.813
121.532.080
516.133.277
Esas Faaliyet Giderleri
-15.102.462
-38.194.235
-26.411.820
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
700.351
83.337.845
489.721.457
Net Dönem Kârı (Zararı)
700.351
83.337.845
489.721.457

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır