AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

ARL

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
143.567.080
137.300.445
1.583.710.518
3.260.010.873
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
104.647
324.846
7.609.212
13.203.189
Net Varlık Değeri
143.462.433
136.975.599
1.576.101.306
3.246.807.684

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
32.973.564
26.002.669
220.546.425
590.160.131
Esas Faaliyet Giderleri
-1.888.329
-1.464.305
-12.232.484
-37.768.895
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
31.085.235
24.538.364
208.313.941
552.391.236
Net Dönem Kârı (Zararı)
31.085.235
24.538.364
208.313.941
552.391.236

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır