PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

IPF

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
54.083.671
61.139.210
81.470.156
77.518.917
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
79.642
85.778
126.208
133.348
Net Varlık Değeri
54.004.029
61.053.432
81.343.948
77.385.569

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
10.654.170
12.057.946
8.874.200
15.868.697
Esas Faaliyet Giderleri
-896.857
-1.040.948
-1.213.282
-1.321.848
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
9.757.313
11.016.998
7.660.918
14.546.849
Net Dönem Kârı (Zararı)
9.757.313
11.016.387
7.660.918
14.546.849

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır