PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

IPP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
10.087.407
65.077.686
108.152.059
351.037.882
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
20.114
136.513
240.438
3.055.242
Net Varlık Değeri
10.067.293
64.941.173
107.911.621
347.982.640

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
820.505
4.052.824
49.863.931
97.118.939
Esas Faaliyet Giderleri
-289.579
-796.427
-2.293.513
-4.538.923
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
530.926
3.256.397
47.570.418
92.580.016
Net Dönem Kârı (Zararı)
530.926
3.256.397
47.570.418
92.580.016

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır