ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ZPX30
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTNBUL
Elektronik Posta Adresi
bilgi@ziraatportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ceyda KALAY
Yönetmen
ckalay@ziraatportfoy.com.tr
02129247233
Evren ÖZTÜRK
Yönetmen
eozturk@ziraatportfoy.com.tr
02129247242
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri