24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOONTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

YE5
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon?un süresi, tasfiye dönemi dahil 8 (sekiz) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Adresi
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@24portfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fevzi ZAKİROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür
fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
0212 244 24 24
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri